1. Mục lục Thế thân Pairing : HyukHae Rating : PG13/NC17 Warn : Sinh tử văn (nam nam sinh tử nhé). Bản thân tôi cũng hok thix thể loại này lắm nên báo trước để ai không thích thì cũng bỏ qua tránh đọc rồi nói bị lừa. Dù rằng nó chỉ là 1 tình tiết nhỏ để cho cái kết nhưng vẫn mún nói rõ từ đầu.

Văn án

Chương I ~ Chương II

Chương III ~ Chương IV ~Chương V

Chương VI ~ Chương VII ~ Chương VIII ~ Chương IX

Chương X ~ Chương XI ~ Chương XII ~ Chương XIII~ Chương XIV

Chương XV~ Chương XVI~ Chương XVII

[Hoàn]

2. Mục lục Duyên Mệnh

Văn án

Chương I || Chương II || ChuowngIII || Chương IV || Chương V || Chương VI || Chương VII || Chương VIII

Chương IX || Chương X || Chương XI || Chương XII || Chương XIII || Chươn XIV || Chương XV || Chương XVI || Chương XVII

3. Mục lục Võng du chi Phong Tình Vạn Chủng Vạn Người Mê

Chương 1 – Cao thủ lộ diện

Chương 2 – Oan gia ngõ hẹp

Chương 3 – Hữu duyên

Chương 4 – Khi biến thái gặp lưu manh

Chương 5 – Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

Advertisements